Kayıt Ol
Sayfalar

BİBAKUSTA HİZMET VEREN KULLANIM ŞARTLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

BİBAKUSTA HİZMET VEREN KULLANIM ŞARTLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

BİBAKUSTA-HİZMET VEREN KULLANIM KOŞULLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ / 15.02.2024
İşbu hizmet veren sözleşmesi Bibakusta tarafından aracılık edilen hizmetlere ve sitenin kullanılmasına ilişkin genel kuralları düzenlemektedir. Bibakusta’ya üye olmadan evvel “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Web sitesi veya uygulamalar üzerinden hizmet veren (usta) profili oluşturmanız veya yazılı olarak işbu sözleşmeyi imzalamanız; sözleşmeyi onayladığınızı, siteden yararlanmaya başladığınız, üyelik oluşturduğunuz ve hizmet teklifinde bulunduğunuz andan itibaren aşağıda yer alan tüm koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelmektedir:
A-TANIMLAR                                                                                                                                  :
A.1.         “Site”  bibakusta.com internet sitesini ve ıos / android tabanlı mobil uygulamaları,
A.2.         “Kullanıcı” Web Sitesini kullanan, sitede hizmet almak üzere profil oluşturan gerçek ve tüzel kişileri,
A.3.         “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere site üzerinden usta profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan, talep edilen hizmeti vereceğini taahhüt eden vergi levhasını sisteme bildirmiş olan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
A.4.         “Hizmet Talebi” Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Verenden teklif almak amacıyla Bibakusta sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebini,
A.5.         “Teklif” Hizmet Verenin, kullanıcının gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,
A.6.         “Usta Profili” Hizmet Verenin kullanıcıya sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklifte kullanıcı tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla, site üzerinde oluşturduğu profili,
A.7.    “Hizmet Bedeli” Kullanıcının hizmet talebi doğrultusunda Hizmet verenlerin site üzerinden verdiği teklifler arasından anlaştığı ve ödemekle yükümlü olduğu teklifin bedelini,
A.8.   “KONUŞMA PANELİ” Kullanıcının Hizmet Verenin teklifini onaylaması sonrasında taraflar arasında Bibakusta tarafından başlatılan ve hizmete ilişkin olarak hizmet türü, hizmet yeri, hizmet süresi, varsa talep edilen malzeme, ücret gibi hizmete ilişkin her türlü detayın görüşüldüğü ve kullanıcıya hizmet güvencesi sağlayan yazılı ve sesli görüşme ekranını,
A.9.    “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için site tarafından belirlenen oranlarda hizmet verenden alınan aracılık ücretini,
A.10.   “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.
B - GENEL HÜKÜMLER                                                                                                 :
B.1.         Bibakusta’nın Kullanıcı ile Hizmet Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bibakusta aracılığı ile Hizmet Verenden alınacak hizmetlerde, hizmete ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verene aittir. Bibakusta’nın, kullanıcı ile hizmet veren arasındaki ilişkiden, hizmet verenin hizmet sırasında sonrasında kullanıcıya veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın, Bibakusta hizmet kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla kullanıcılara web sitesi üzerinden anlaşılan işlere ilişkin olarak hizmet güvencesi sunmaktadır. Bibakusta üzerinden anlaşılan işler, işbu sözleşme şartların sağlanmasıyla Bibakusta hizmet güvencesi kapsamındadır.
B.2.         Bibakusta’yı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Bibakusta üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı ve hizmet verenlerin, Bibakusta dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
B.3.         Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Bibakusta’nın paylaştığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin hizmet verenler ile Bibakusta’nın partneri veya  sair hizmet sağlayıcılarla paylaştığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve paylaşılması konusunda Bibakusta’ya muvafakat verdiğini, bu bilgilerin paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
B.4.         Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta dahilinde bulunan resimleri, sözleşmeler de dahil olmak üzere metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kişisel veya ticari amaçlarla çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bibakusta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
B.4.         Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Bibakusta ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
B.5.         Bibakusta web sitesi ve mobil uygulamalar dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Bibakusta, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta ile paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Bibakusta, Kullanıcılar ve Hizmet verenler’in doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir.
B.6.         Bibakusta üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Bibakusta tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Bibakusta’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
B.7.         Bibakusta site üzerinden Kullanıcılar ve Hizmet verenler tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde işlemektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden erişilebilir.
C - SİTENİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                                     :
C.1.         Bibakusta, talep edilen hizmeti vereceğini taahhüt eden vergi levhasını haiz hizmet verenlerle hak ve yükümlülükleri ve taahhütleri içeren sözleşme kapsamında kayıt oluşturulmasına izin vermekte, bu çalışma ile kullanıcıların Bibakusta üzerinden almayı talep ettikleri hizmetlerin istenilen şekilde ve istenen sürelerde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
C.2.         Bibakusta’nın amacı; kullanıcıların sözleşmeyle belirtilen şartlarda belli bir hizmet güvencesi teminatı içerisinde hizmet alması, hizmet verenlerin ise iş portföyü yaratması, ücret güvencesi içinde hizmeti vermesi amacıyla tarafların bir araya getirilmesine aracılık edilmesidir.
C.3          Bibakusta aracılık amaçlı bir platformdur, sitede yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre “aracı hizmet sağlayıcı”dır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
C.4.         Sitenin işleyişi, kullanıcıların almak istedikleri hizmete ilişkin detaylı taleplerini gösterir ilanı oluşturmaları, ilanın bu hizmeti yerine getirebileceğini taahhüt eden hizmet verenlerin ekranına düşmesi, bu ekranlar üzerinden hizmet verenlerin talep edilen işi yapabileceklerini beyan ettikleri ücreti “teklif” olarak kullanıcıya göndermesi ve kullanıcının uygun gördüğü teklifi kabul etmesi akabinde görüşmeyi sağlamak amaçlı açılan konuşma paneli üzerinden hizmete ilişkin tüm detayların görüşülmesi ve neticeten yapılan anlaşma ile kullanıcının ödeme ekranına yönlendirilmesi ve ücretin kullanıcıdan tahsili şeklindedir.
D - HİZMET GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                               :
D.1.         Kullanıcının Hizmet Veren’in verdiği teklifi onaylayıp, hizmet detaylarını görüşerek hizmeti onaylamasının ve ödemenin yapılması ile birlikte taraflar Bibakusta tarafından sağlanan hizmet güvencesi kapsamında olacaktır.
D.2.         KONUŞMA PANELİ: Tarafların hizmete ilişkin her türlü detayı “konuşma paneli” üzerinden yazılı veya sesli arama ile görüşmesi, detaylar üzerine bu suretle anlaşması; hizmet, hizmet süresi, hizmet tarihi ve malzeme seçimi gibi hususları konuşma paneli üzerinden belirlemesi gerekmektedir. Bahsi geçen konuşma paneli üzerinden yapılan yazılı-sözlü görüşme kayıtları Bibakusta tarafından tarafların taleplerinin ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde kullanılmakta, talepler bu kayıtlar incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Tarafların konuşma panelinin haricinde ve Bibakusta’nın kayıtlarına girmeyecek şekilde sözlü veya yazılı anlaşmaya varması, hizmet detaylarında revizyonda bulunması halinde Bibakusta’nin aracılık hizmet güvencesi verebilmesi mümkün değildir.
D.3          “Konuşma paneli”nin kullanıcı ve hizmet verenler tarafından öngörülen amaçlar dışında bir amaçla ve sözleşmede bulunan taahhütlerine aykırı şekilde iletişim bilgilerinin paylaşılması veya link gönderilmesi halinde Bibakusta işbu sözleşmeyle düzenlenen hizmet güvencesini sunamayacağını beyan etmektedir.
D.4.         Hizmet onayı: Bibakusta tarafından kullanıcıdan tahsil edilen ücret; hizmetin tamamlandığına ilişkin görsellerin hizmet veren tarafından Bibakusta’ya yüklenerek bildirimde bulunulması, bu bildirimin kullanıcıya iletilmesi, kullanıcının ise hizmetin verildiğini onaylaması süreçleri sonunda hizmet verene aktarılmaktadır. Beklenen onayın kullanıcı tarafından 72 saat içerisinde verilmemesi halinde ve her halükârda bu sürenin de dolmasıyla hizmetin gereği gibi yerine getirildiği kabul edilmekte ve Bibakusta tarafından kabzolunan ücret sözleşmeyle belirlenen süreler sonunda hizmet verene ödenmektedir.
D.5.         Bibakusta hizmet güvencesi kapsamında kullanıcının aşağıda belirtilen belirli şart ve koşullarla sözleşmeden sebepsiz cayma, haklı sebeple değişim talebi, hizmete ilişkin tamamlama ve hizmetin iptalini talep etme hakları bulunmaktadır:
D.5.a.      Sözleşmeden sebepsiz cayma: Anlaşmaya varılmış işler için kural olarak kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak kullanıcı, Hizmet Verenle hizmete ilişkin olarak ödemeyi tamamlamasının hemen akabinde ve ödemeden itibaren 1 saat içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayabilir, sitede yeniden hizmet talebi oluşturabilir. 1 saatlik cayma süresi içerisinde cayma hakkı kullanıldığı takdirde kullanıcıya yapmış olduğu tüm ödeme Bibakusta tarafından iade edilecektir. Geri ödeme süresi 5 iş günü olup, ödemenin kullanıcının hesabına yansıması kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı bankaya bağlı olarak değişiklik arz edilebilecektir. 1 saatlik cayma süresinin dolması veya 1 saatlik süre içerisinde ürün tedariki yapılması veya talep edilen hizmetin yerine getirilmesi söz konusu ise kullanıcının sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.
D.5.b.     Haklı sebeple değişim talebi: Ödemeden itibaren 1 saatlik sürenin geçmesiyle sebepsiz cayma hakkı mevcut olmamakla birlikte, konuşma paneli üzerinden hizmetin ifası anına kadar yapılacak olan görüşmelerle hizmet verenin kullanıcıya karşı hizmetin ifası öncesi, hizmetin ifası sırasında ve sonrasında gereken nezaketi göstermek ve seviyeli bir üslubu benimsemek, toplumsal ahlak ve kanunlara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davranışta bulunulması halinde kullanıcı Bibakusta’dan haklı sebeple değişim talebinde bulunabilir, kendisine başka bir hizmet verenin yönlendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni hizmet veren, Bibakusta sisteminde kayıtlı hizmet verenler arasından Bibakusta tarafından seçilecektir. Madde D.10.hükümleri saklı kalmak üzere kullanıcının talep etmiş olduğu hizmet hiçbir koşulda gerçekleşmez veya tamamlanmaz ise kullanıcı tarafından ödenmiş olan ücret kendisine kesintisiz olarak iade edilecektir.
D.5.c.      Hizmetin tamamlanmasını isteme: Hizmetin ifası esnasında hizmet verenin ihmaliyle veya kasten giderilebilecek küçük zararların meydana gelmesi, hizmetin yerine getirileceği vaat edilen sürenin beklenmeyen ölçüde aşılması veya hizmetin yarım bırakılması, hizmetin gerektirdiği ürün/malzemelerin anlaşılan marka, özellik, cins, renk vs. özelliklere aykırı olarak ve kullanıcı onayı almaksızın yerine getirilmesi halinde 72 saat içerisinde mezkur şikayetini destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya ilettiği takdirde; şikayet, Bibakusta tarafından kullanıcı-hizmet veren arasındaki konuşma panelindeki yazışmalar okunmak ve incelenmek suretiyle en geç 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılmakta, objektif inceleme ile kullanıcının talebinin haklılığının anlaşılması halinde hizmet veren, bahsi geçen hizmeti tamamlamak üzere yeniden kullanıcıya yönlendirilmektedir. Hizmet verenin hizmeti tamamlamayacağını/tamamlayamayacağını kesin olarak belirtmesi halinde kullanıcıya hizmeti tamamlamak üzere Bibakusta tarafından belirlenecek yeni bir hizmet veren yönlendirilecektir. Bu aşamadan sonra ikinci hizmet verenin sözleşme madde D.4.’te gösterilen usul ile Bibakusta’ya hizmetin tamamlandığına ilişkin görseli içeren bildirimin iletilmesi ve hizmetin kullanıcı tarafından onaylanması veya belirtilen 72 saatlik sürelerin dolmasıyla Bibakusta tarafından ücret ödemesi ikinci hizmet veren’e yapılacaktadır. Kullanıcı tarafından yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmemiş olması halinde, hizmet veren tarafından, ilk aşamada sunulan fiyat teklifine dair masraflara ilişkin kısımda, ek bir masraf çıkması halinde, hizmet veren tarafından kendi paneli üzerinden, kullanıcıya ek fiyat teklifi sunulacaktır. Kullanıcının teklifi kabul edip, onaylaması ve ödeme yapması halinde hizmet veren işin tamamlanacağını kabul ve beyan eder.
Hizmet veren, henüz hizmetin ifasına başlanmadan önce, fiyat teklifi aşamasında, kullanıcıya fiyat teklifini değerlendirebilmeleri için, süre tanıyabilir. Buna ilişkin olarak fiyat teklifinin geçerlilik süresi boyunca, anılan teklif kullanıcı tarafından ödemelere açıktır. Anılan fiyat teklifinin süresi sona erdikten sonra, söz konusu fiyat teklifi ödemelere kapatılır. Bu hüküm kapsamında hizmet verenin, kullanıcıdan ücret almış olması halinde hizmeti yerine getirmekle yükümlü olacağı ve mücbir sebepler dışında hizmetin ifasından kaçınamayacağı kabul edilmiştir.
 
D.5.d.     Hizmetin iptali: hizmetin ifası esnasında hizmet verenin ağır ihmaliyle veya kasten telafisi imkansız büyük zararların meydana gelmesi, hizmetin yerine getirileceği vaad edilen sürenin beklenmeyen ve hizmetin yerine getirilmesini anlamsızlaştıracak ölçüde aşılması veya hizmetin tamamen yarım bırakılması, hizmetin hiç yerine getirilmemesi, hizmet verenin hizmet esnasında alkol de dahil olmak üzere herhangi bir uyuşturucu uyarıcı madde etkisinde olması, hizmetin ifası esnasında hizmet verenin kanunun açıkça suç saydığı bir eylemde bulunması, hizmet veren’in hizmetin ifasını imkansızlaştıracak ölçüde tedariksiz ve ekipmansız olması, kullanıcının “hizmetin tamamlanması” talebinin 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde kullanıcı şikayetini  72 saat içerisinde destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya ilettiği takdirde, Bibakusta tarafından konuşma panelindeki yazışmalar okunmak ve incelenmek suretiyle en geç 3 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmakta, kullanıcının talebinin hukuka uygun olması ve objektif incelemeyle haklılığının anlaşılması halinde kullanıcının yapmış olduğu ödeme herhangi bir ücret kesintisi uygulanmaksızın ödeme yapılan hesaba aynen iade edilmektedir. Geri ödeme süresi 5 iş günü olup, ödemenin kullanıcının hesabına yansıması kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı bankaya bağlı olarak değişiklik arz edilebilecektir.
D.5.e. Hizmet verenlerin ilettikleri her fiyat teklifinin detaylarının kendi sorumluluğunda olduğunu bildikleri ve iptal değişiklik vb durumlarda yaptırımlara maruz kalabileceklerini bildikleri kabul edilerek Bibakusta aleyhine doğabilecek zararlardan ötürü ilgili yasal yollara başvurulacaktır.Bu madde kapsamında, her ne kadar hizmet veren iş talebini direkt olarak kendi paneli içerisinde iptal edebilmekle birlikte, durumun sürekliliği halinde algoritmanın zarar görmesi halinde ve haksız rekabet vb. gibi durumların tekrarlanması halinde Bibakusta tarafından; hesabın askıya alınması, geçici erişim engeli ve en son yaptırım olarak kalıcı erişim engeli gibi yaptırımlara maruz kalabilecektir. Hizmet veren bu madde kapsamında sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde anılan yaptırımlara maruz kalabileceğini gayrıkabili rücu olarak kabul eder.
D.5.f. Kullanıcılar tarafından oluşturulan iş talepleri 15 gün boyunca sistem içerisinde hizmet verenlere açık olacak şekilde  yayında olacak, akabinde 15 gün içerisinde anlaşmaya varılamayan iş talepleri yeni tekliflere kapatılacak ve kullanıcının yeni bir iş talebinin olması halinde, kullanıcı yeninden başvuruda bulunacağını kabul ve beyan eder.
D.6.         Son bildirim: Hizmet veren, anlaşılan vakitte adrese geleceğine dair kullanıcıya konuşma paneli üzerinden en geç 1 saat evvel “son bildirim”de bulunmakta, kullanıcı tarafından bu bildirime onay verilmesi beklenmektedir. Kullanıcının müsait olmama sebebiyle onay vermeyerek yeni bir randevu talep etmesi halinde taraflarca hizmet için yeni bir randevu günü kararlaştırılacaktır.
D.7.         Son bildirimin yanıtsız bırakılması: Kullanıcının, hizmet veren tarafından yapılan “son bildirim”i yanıtsız bırakması, hiçbir bildirimde ve onayda bulunmaması ve yeni bir randevu da talep etmemesi halinde hizmet veren durumu destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya bildirmelidir. Bibakusta kullanıcıya ulaşmaya çalışacaktır.
Kullanıcının yapılan aramalara yanıt vermesi ancak müsait olmadığını beyan ederek yeni bir randevu talep etmesi mümkündür. Kullanıcı, hizmet tarih ve saatini üç defaya mahsus olmak üzere değiştirme hakkını haizdir. Ancak dördüncü kez hizmet tarih ve saatini değiştirme hakkı bulunmayıp, “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet verene ücreti ödenecektir.
Kullanıcının yapılan aramaları 1 ay boyunca yanıtsız bırakması ve bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması, yeni randevu talep etmemesi halinde kullanıcının talep ettiği hizmet, “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet verene ücreti ödenecektir.
D.8.         Son bildirim onayına rağmen kullanıcıya ulaşılamaması Kullanıcının “son bildirim”e onay vermesi sonrası hizmet verenin anlaşılan vakitte adreste bulunacaktır. Hizmet verenin adreste kullanıcıya ulaşamaması veya sair bir durumla karşılaşılması halinde adresten ayrılmaksızın destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya bilgi vermesi gerekmektedir.  Bu durumda Bibakusta tarafından da kullanıcıya ulaşılmaya çalışılacak olup, son bildirime onay vermesine rağmen 24 saat boyunca kendisine ulaşılamayan kullanıcının hizmet talebi “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet veren’e ücreti ödenecektir.
D.9.         Hizmet detaylarında değişiklik hakkı: Kullanıcı, bedelini ödemiş olduğu hizmeti konuşma panelinde görüşülen ve anlaşılan şekil, şart ve sürede Bibakusta tarafından sağlanan hizmet güvencesi kapsamında alacaktır. Anlaşmaya varılan hizmetin detaylarında revizede bulunabilmek ancak ve ancak karşılıklı anlaşma ile mümkün olup, değişikliklere ilişkin tüm görüşmelerinden konuşma paneli üzerinden yapılması gerekmektedir. Hizmetin malzeme tedariği de gerektirmesi halinde malzeme/malzemelerin marka, model, cins, renk gibi özelliklerinde revize ancak tedarik anına kadar mümkün olup, tedarik sonrası işte veya malzemede değişiklik talep etmek mümkün değildir. Tedarik edilmiş olan malzeme ile hizmet verilmesi halinde hizmet gereği gibi yerine getirilmiş kabul edilecektir Acil hizmetler ve gece çalışma durumlarında hizmet veren kendilerine geç saatlerde dahi olsa iletilecek olan iş ve işlemler için iletişimde ve geri bildirimde bulunacaklarını kabul ve taahhüt eder.
D.10.       Anlaşılmış hizmetlerde; kullanıcının en başta talep ettiği hizmetin detaylarını değiştirmesi veya tedarik edilmesini istediği malzemeyi değiştirmek istemesi halinde Hizmet Verenin hizmet bedelinde gereken ölçüde değişiklik yapması ve yeni teklif vermesi mümkündür. Ancak kullanıcının en başta talep ettiği hizmet detaylarında bir değişiklik yok iken hizmet verenin yeni bir teklif vermesi veya ilk verdiği fiyattan pişman olarak teklifinden cayması ve sözleşmeden dönmesi mümkün değildir.
D.11.       İşbu sözleşmenin D.5.b ve D.5.c maddelerinde yer alan hizmet güvenceleri kapsamında kullanıcıya ikinci hizmet verenin Bibakusta tarafından yönlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda yapılacak yönlendirme; tarafların anlaşılmış olduğu teklif tutarının aynı alanda faaliyet gösteren hizmet verenlere iletilmesi, bu tutara karşılık işi yapacağını taahhüt ederek hizmeti ilk kabul eden hizmet verenin yönlendirilmesi şeklinde yapılacaktır. İkinci hizmet verenin bu usulle seçilmiş olması hizmete veya hizmet verene ilişkin Bibakusta tarafından herhangi bir teminat verildiği anlamına gelmemekte olup taraflar arasında sözleşme hükümleri geçerlidir. Aynı tutar karşılığı hizmeti ifa edecek hizmet veren bulunamaması halinde Bibakusta tarafından kullanıcının yaptığı ödeme kesintisiz olarak iade edilecektir.
 
E - HİZMET VEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                                        :
E.1.         Hizmet veren, Kullanıcı’ya karşı üstlendiği yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olup, hizmet için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, gerek kendisinin gerek personelinin hizmete ilişkin gerekli yetkinlikte ve donanımda olduğunu, bu hususlarda Bibakusta’nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.
E.2.         Hizmet Veren, kullanıcıya karşı hizmetin ifası öncesi, hizmetin ifası sırasında ve sonrasında gereken nezaketi göstermek ve seviyeli bir üslubu benimsemek, genel hijyen, toplumsal ahlak ve kanunlara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Hizmet veren, kullanıcılar tarafından yapılan işe ilişkin yorumların değiştirilmesini ve kaldırılmasını talep edemez. Hakaret ve suç unsuru barındıran yorum ve içerikler, bu hükmün kapsamı dışındadır.
E.3.         Hizmet Veren’in profil oluştururken Bibakusta’ya beyan ettiği isim, adres, kimlik numarası, adli sicil kaydı, telefon, e-posta, vergi dairesi, hesap numarası gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kendisinin veya kullanıcının veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili hizmet verene aittir. Hizmet veren’in vermekle yükümlü olduğu belgeler dışında ustalık belgesi, eğitim sertifikası gibi uzmanlığını gösterir belgeleri Bibakusta’ya sunması halinde bu belgeleri haiz olduğuna ilişkin rozetler hizmet verenin profiline Bibakusta tarafından bilahare eklenecektir.
E.4.         Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin ürün tedariği de gerektirmesi halinde hizmet veren, ürünleri/malzemeleri kullanıcının belirtmiş olduğu marka, model, cins, renk ve sair özelliklerine uygun ve orijinal olarak temin etmekle mükelleftir.
E.5          Kullanıcı tarafından talep edilen hizmet ürün tedariği gerektirmesine rağmen herhangi bir marka,model,cins,renk ve sair özellik belirtilmemişse, hizmet veren bu konusu mesleki ve teknik tecrübesine dayalı olarak tavsiyelerde bulunabilir. Ancak tavsiye olunacak ürün/malzemenin kullanıcının beklentisini karşılayacak ve hizmetin amacını yerine getirecek işleve sahip olması ve tavsiyenin kullanıcı tarafından onaylanması gerekmektedir.
E.6.         Hizmet Verenin, kullanıcılarla her türlü görüşmesini “konuşma paneli” üzerinden yazılı veya sesli arama ile gerçekleştirmesi, detaylar üzerine bu suretle anlaşması; hizmet, hizmet süresi, hizmet tarihi ve malzeme seçimi gibi hususlarda kullanıcının hizmet güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Kullanıcının D.5.maddesi kapsamındaki talepleri konuşma panelinde yazılı ve sesli kayıtlar değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Bibakusta hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla konuşma panelinde yer alan yazılı ve sesli görüşmeler Bibakusta tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kapsamda yazılı ve sesli kişisel verileri işlenecek olan hizmet veren bu verilerin işlenmesine ve saklanmasına açık muvafakati olduğunu beyan etmektedir. İşlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilecektir.
E.7.         Anlaşmaya varılmış hizmetlerde, anlaşılan şartlarla hizmetin alınması halinde hizmet veren tarafından hizmete ilişkin görsel alınarak bildirimde bulunulmaktadır. Hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla çekilecek bu fotoğrafın “hizmetin tamamlandığını” ifade edecek özellikte ve sadece bu amaçla çekilmesi ve hizmet veren tarafından Bibakusta sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Hizmet veren fotoğrafı sisteme yüklenmesinin ve her halükârda hizmete ilişkin sürecin tamamlanmasının akabinde çekim için kullandığı cihazın hafızasından mezkûr fotoğrafı sileceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu taahhüdüne aykırı davranan hizmet veren kişisel veri alanındaki ihlalinden bizzat sorumludur.
E.8.         Hizmet Veren, kullanıcı ile anlaştığı hizmet detayları üzerinden gerekli ön çalışmayı, ürün teminini ve hizmet ekipmanını hizmet anında yanında bulundurmakla ve anlaşılan hizmeti gereği gibi anlaşılan sürede yerine getirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüklerini yerine getiren Hizmet Veren’in çalışması Bibakusta tarafından hizmet güvenliği kapsamında korunmaktadır. Bu kapsamda: ürün tedariği gereken hizmetlerde marka, model, renk vs.gibi ürün özelliklerinin kullanıcı tarafından tedarik anından sonra değiştirilmesi mümkün olmayıp, tedarik edilen ürünle hizmet verilmesi halinde hizmet veren’e ücreti ödenecektir.
E.9.         Kullanıcının, hizmete ilişkin anlaşılan tarihte hizmetin görüleceği adresi işe uygun ve hazır bulundurması gerekmektedir. Hizmet verenin, anlaşılan tarih için adrese gitmeden önce anlaşılan vakitte gelineceğine dair en geç 1 saat evvel kullanıcıya “son bildirim”de bulunması ve onay alması gerekmektedir. Hizmet veren’in anlaşılan tarih ve saatte adreste kullanıcıya ulaşamaması veya sair aksi durumla karşılaşması halinde, adresten ayrılmaksızın destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya bilgi vermesi gerekmektedir.  Bu kapsamda hizmet için anlaşılan gün ve saatte hizmeti vermek üzere adreste hazır bulunan hizmet veren’in hizmeti yerine getirmesi kullanıcıdan kaynaklanan kusur veya ihmal ile mümkün olmaz ise “hizmet yerine getirilmiş” kabul edilerek hizmet verene ücreti ödenecektir. 
E.10.       Bibakusta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet verenlerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak hizmet verenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle kullanıcıların veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğraması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Bibakusta’ya yönelmesi halinde, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Bibakusta Hizmet Veren’e rücu veyahut Bibakusta nezdindeki hak ve alacaklarından takas-mahsup hakkını saklı tutmaktadır.
E.11.       İşbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla, Hizmet veren; işbu sözleşme ve mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz veya hiç yerine getirmemesinden kaynaklı olarak Bibakusta’ya doğrudan veya dolaylı olarak yöneltilen herhangi bir iddia, talep, şikâyet, istem, takip, soruşturma, tedbir ve dava dolayısıyla doğan her türlü hukuki, mali, idari, teknik ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Bibakusta’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını; bu nedenlerle, Bibakusta’ya karşı yöneltilebilecek her türlü hak, alacak, maddi/ manevi zarar-ziyan ve tazminat talebinden Bibakusta’yı beri kılacağını, Bibakusta’nın doğrudan ve dolaylı olarak, mahrum kaldığı/kalabileceği karı (itibar kaybı ve gelir kaybı da dahil) ile maruz kaldığı/kalabileceği zararların (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adli ve/veya idari para cezaları, tüketici talepleri dolayısıyla yapılan ödemeler ve üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat ödemeleri de dahil yaptığı tüm ödemeler ile mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, vergi, resim ve harç da dahil tüm masrafları) tamamını, herhangi bir mercii ve/veya mahkeme kararı gerekmeksizin, Bibakusta’nın yazılı talebini müteakip, hiçbir itiraz ileri sürmeden, derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Bibakusta’nın bahsi geçen bu hakkını kullanması işbu sözleşmenin Bibakusta tarafından feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Bibakusta Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
E.12.       Hizmet Veren’in hizmet vermekte olduğu sektör ve Bibakusta üzerinden vermeyi taahhüt etmiş olduğu hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeyi temin etmesi gerekmekte olup, belgelerin temin edilmemiş olması halinde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.
E.13.       Hizmet verenin taahhüt etmiş olduğu hizmete ilişkin cayma hakkı ancak mücbir sebep kabul edilebilecek durumlar için geçerli olup, bu durumda hizmetin yerine getirilemeyeceğinin sebebiyle birlikte derhal Bibakusta’ya bildirilmesi gerekmektedir. Hizmet veren, hizmetten caymadan farklı olarak sunduğu fiyat teklifini kullanıcının 1 saatlik süre içerisinde olumlu olarak yanıtlamaması halinde,fiyat teklifi üzerinde değişiklik yapabilecektir. Bu kapsamda, hizmet veren, oluşturulan her yeni iş talebi için, toplam üç adet fiyat teklifi sunabilme hakkına sahiptir ancak her yeni fiyat teklifi sunduğunda, yahut müşteri tarafından ödeme yapılmaması halinde, bir önceki fiyat teklifini iptal etmek zorundadır. Yukarıda anılan durumun sürekli olarak tekrarlanması halinde algoritmanın zarar göreceği ve bu durumda  Bibakusta tarafından; hesabın askıya alınması, geçici erişim engeli ve en son yaptırım olarak kalıcı erişim engeli gibi yaptırımlara maruz kalabilecektir Hizmet veren bu madde kapsamında sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde anılan yaptırımlara maruz kalabileceğini gayrıkabili rücu olarak kabul eder.
E.14.       Hizmet veren gerçek kişiler aksi mecburi olmadıkça taahhüt etmiş olduğu hizmeti bizzat yerine getirmekle yükümlüdür. Hizmet mahiyeti gereği birden fazla kişi ile ifayı gerektiriyorsa veya hizmet veren tüzel kişi ise kullanıcıya teklif vermekle ifada bulunacak kişi/kişilerin mevzuatın gerektirdiği kayıt, izin, sosyal güvenlik sigortasına sahip ve işin gerektirdiği teknik ve fiziksel yeterliliğe sahip olduğunu taahhüt etmiş olurlar. Bu kişiler bakımından hizmet veren, adam çalıştıranın hukuki ve cezai sorumluluğu kapsamında objektif olarak sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.  Hizmet verenin kendisi veya istihdam ettiği personelinin hizmetin ifası esnasında karşılaşabileceği iş kazalarına yönelik önlem almak da hizmet verenin sorumlulukları arasındadır.
E.15.       Hizmet veren, hizmetin ifası esnasında hizmet yerindeki demirbaş, eşya ve sair eşyaya giderilebilecek küçük zararlar vermesi halinde bu zararları gidermek, hasarları onarmakla mükelleftir. İfa esnasında kasten veya ihmalen giderilmesi zor veya imkansız zararlara sebebiyet verilmesi halinde hizmet veren kullanıcıya karşı doğrudan ve bizzat sorumludur.
E.16.       Hizmet veren, D.6.madde gereği kullanıcıya son bildirimde bulunacak ve kullanıcıdan gelen “onay bildirimi” akabinde hizmet için anlaşılan tarih ve saatte adreste bulunacaktır. Kullanıcı tarafından onay verilmemesine rağmen yola çıkan ve adrese ulaşan hizmet veren kullanıcının yeni bir randevu talep etme hakkı olduğunu bilmektedir. Bu sebeple oluşacak masraf ve külfetler hizmet verene aittir.
E.17.       Kullanıcının madde D.5.kapsamında talepte bulunması ve Bibakusta tarafından yapılan inceleme neticesinde kullanıcı talebinin haklılığının anlaşılması halinde; kullanıcının memnuniyetinin sağlanması, hizmet alma isteğini sürdürmesi açısından kullanıcıya 50-500-TL arasında olmak üzere hediye kuponu tanımlanabilecektir. Bu kuponu tanımlama yetkisi münhasıran Bibakusta’ya ait olup kullanıcı açısından kazanılmış hak teşkil etmemektedir. Kullanıcı memnuniyetini amaçlayan hediye kuponu, Bibakusta tarafından mevcut soruna sebebiyet veren hizmet veren’in ücretinden mahsup edilmek veya kesinti yapılmak veya sisteme cari alacak olarak kaydedilmek suretiyle tahsil edilecektir. Hediye kuponun miktarı; kullanıcının E.5.maddesi kapsamındaki talebine konu olan mağduriyeti ve tarafların anlaştığı hizmet bedeli değerlendirilerek Hizmet veren, kupon miktarının ücretinden kesinti yapılarak tahsil edileceğini bilmekte, kupon tanımlama, miktar belirleme hususunda Bibakusta’nın münhasır takdir yetkisini peşinen kabul etmektedir.
E.18.       Haksız Rekabete İlişkin Cezai Şart: Hizmet Veren, Bibakusta üzerinde teklif oluştururken, konuşma panelinin kullanımı veya hizmetin ifası esnasında veya sonrasında Bibakusta’yı aradan çıkarmak, daha düşük bir fiyat için anlaşmak, elden ödeme almak veya sair şekilde aracılık ücreti ödememek amacıyla davranışlarda bulunmayacağını taahhüt etmektedir. İşbu taahhüdüne aykırı davranan hizmet veren, ilgili hizmet için anlaşılan ücretin 10 katı tutarında cezai şart bedelini ödeyeceğini beyan ve kabul etmektedir. . Anılan bu madde kapsamında hizmet veren site bünyesinde oluşturmuş olduğu kullanıcı profilinde reklam yasağına ve haksız rekabet hükümlerine aykırı olacak şekilde kendi şahsi işletmesinin reklam ve tanıtımını yapacak şekilde görsel, kartvizit, kullanıcı profil adı ve yazılı herhangi bir içerik kullanamaz.
E.19.       Reklam Yasağına İlişkin Cezai Şart: Hizmet Veren, Bibakusta üzerinden aldığı işlerde hizmet öncesi görüşme, hizmetin ifası esnasında veya sonrasında kendisinin veya işletmesinin reklamı mahiyetinde veya bu amaçla herhangi bir broşür, ilan, sticker, magnet gibi yazılı malzeme veya iş kıyafeti/ekipmanı kullanmayacağını, Bibakusta sistemini sistemle rekabet etmeyeceğini taahhüt etmektedir. İşbu taahhüdüne aykırı davranan hizmet veren, ilgili hizmet için anlaşılan ücretin 10 katı tutarında cezai şart bedelini ödeyeceğini beyan ve kabul etmektedir.
E.20.       Suça İlişkin Cezai Şart: Hizmet veren’in, Bibakusta üzerinden elde ettiği kullanıcıların kişisel verilerini bir suça veya tazminat talebine konu olacak şekilde amacına aykırı şekilde kullanması ve/veya hizmet için gittiği adreslerde hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve ticareti, cinsel taciz, cinsel saldırı, yaralama gibi TCK uyarınca suç olarak tanımlanan eylemlerde bulunması ve suça bu suretle Bibakusta’yı aracı kılması halinde zarar görecek olan ticari ve itibari menfaatlerin ihlali nedeniyle 250.000-TL cezai şartı Bibakusta’ya ödemekle yükümlüdür. Cezai şart için ilgili suçtan cezanın kesinleşmesi gerekmeyip hizmet veren hakkında soruşturmanın tamamlanması ve savcılık makamınca kuvvetli şüphe görülerek kamu davasının açılması, iddianame tanzim edilmesi bahsolunan ticari ve itibari menfaatin ihlali açısından gerekli ve yeterli olup iddianame tarihi itibariyle cezai şart muaccel olacaktır. Hizmet veren, genel ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı ve TCK ile diğer ceza kanunları kapsamında, suç teşkil edebilecek kullanıcı adı ve görseller kullanamazlar. Bu hükme aykırı olarak yapılan işlemlerden,  hizmet veren bizzat sorumlu olup, gerekli görülmesi halinde Bibakusta tarafından ilgili yasal yollara başvuırulacaktır.
E.21.       Hizmet veren, işbu sözleşmenin bir aracılık sözleşmesi olduğunu ve vermekte olduğu hizmete ilişkin her türlü mesuliyetin kendine ait olduğunu bilmektedir. Hizmet veren, verdiği hizmete ilişkin ürünün/hizmetin kullanımıyla alakalı gerekli aydınlatmayı yapmak, kullanım esnasında doğabilecek sorunlar ve sorun karşısında kullanıcının ne yapması gerektiğine ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır. Hizmete ilişkin mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük veya kısıtlama var ise hizmet veren bu hususlarda da kullanıcıya gereken açıklamaları yapmak, hangi durumlarda mesuliyetinin olduğu yahut olmadığını açıklayacaktır.
F - ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                                    :
F.1.         Ücretlendirme Hizmet Veren ile Kullanıcı arasında Bibakusta sitesi üzerindeki “teklif” sistemi aracılığı ile oluşturulmakta olup, kullanıcının hizmete ilişkin olarak yapmış olduğu ödeme; hizmetin anlaşılan tarihte ve anlaşılan şartlarda hizmet veren tarafından yerine getirildiği ve hizmetin tamamlandığı kullanıcı tarafından teyit edilene ve onaylanana değin Bibakusta tarafından hizmet verene ödenmemekte, bu suretle hizmet güvenliği amaçlanmaktadır. Bibakusta taraflar için hizmet güvenliğinin sağlanması ve aracılık hizmetinden ötürü hizmet verenden sözleşme ekinde bulunan tabloda (EK-1) gösterilen oranda komisyon bedeli tahsil etmektedir.
F.2.         Hizmet Veren, Kullanıcı’ya vereceği tekliflerde hizmet malzeme tedariki gerektiriyorsa veya kullanıcının bu yönde bir talebi varsa bu malzemelerin masrafını ve işbu sözleşme ekinde gösterilen oranlarda ödenecek olan komisyon ücretini gözeterek vermelidir. Hizmet verenin ilettiği teklif doğrudan doğruya kullanıcının ödemesi gereken rakam olup, ödenen tutardan aracılık komisyonu oranında kesinti yapılmak suretiyle bakiye kalan miktar Bibakusta tarafından hizmet verenin bildirmiş olan hesap numarasına yatırılacaktır.
F.3.         Ücret, işbu sözleşmenin D.4.maddesi kapsamında hizmetin kullanıcı tarafından onaylanması veya 72 saatlik sürenin dolmasının veya madde D.6 ve D.7.’de gösterilen sebeplerle kullanıcıya ulaşılamayarak “hizmetin yerine getirildiğinin kabulü” halinde takip eden 7 iş günü içerisinde Bibakusta tarafından hizmet verenin bildirmiş olan hesap numarasına yatırılacaktır.
F.4.         Kullanıcının işbu sözleşmenin D.5.b., D.5.c. ve D.5.d maddeleri kapsamında haklı sebeple değişim talebi, hizmetin tamamlanmasını isteme veya hizmetin iptali talepli bildirimde bulunması halinde mezkûr maddelerde yer alan süreçlerin sonlanması ve hizmet verenin sözleşmeye aykırı davranmadığının ve ücreti hak ettiğinin tespiti halinde sürecin sonlanmasını takip eden 7 iş günü içerisinde Bibakusta tarafından hizmet veren tarafından bildirilmiş olan hesap numarasına ücreti yatırılacaktır.
F.5.         Bibakusta ekte yer alan komisyon tablosu uyarınca tahsil ettiği komisyon bedeline ilişkin faturayı hizmetin tamamlanması veya hizmet güvenliğine ilişkin süreçlerin tamamlanması sonunda hizmet veren tarafından bildirilen e-posta adresine e-arşiv fatura olarak gönderilecektir. Hizmet veren tarafından tamamlanmış olan işin ödemesi, yalnızca kayıtlı hizmet verenin adına ait olan banka hesabına yapılacaktır. Hizmet veren, başka bir isim adına kayıtlı banka hesabına herhangi bir ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
F.6.         Hizmet veren, hizmetten kaynaklı olarak elde ettiği geliri kendi adına faturalandıracak olup, hizmet ücretinin kendisine ödenmesinin akabinde makbuzu Bibakusta sisteminde bulunan fatura paneline ekleyecektir. Hizmet veren tarafından hiç veya kullanıcının bizzat talebine rağmen fatura verilmemesi halinde vergisel ve cezai her türlü sorumluluk hizmet verene aittir.
G - SON HÜKÜMLER                                                                                                                                                     :
G.1.         Bibakusta’nın sahibi Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Üveys TOPCU, SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, markayı, siteyi kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
G.2          Bibakusta, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.
G.3.         Kullanıcılar, Bibakusta dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Bibakusta’nın Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmak veya bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Gerçeğe ve hukuka aykırı bilgilerin paylaşımından kaynaklanan maddi-manevi zararlardan kullanıcı sorumlu olup, bu hukuka aykırılığın aynı zamanda Türk Ceza Kanunu anlamında da suç ihtiva etmesi halinde Bibakusta gereken müracaatlarda bulunmakta ve/veya bu bilgilerin adli veya idari mercilerce talep edilmesi halinde mevzuat gereği yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
G.4.         Kullanıcılar ve Hizmet Verenler birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Tarafların birbiriyle ya da Bibakusta çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, yasadışı ve terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi, hesabının askıya alınması veya sonlandırılması ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
G.5.         Gerek Hizmet Veren, gerek Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Bibakusta elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
G.6.         Gerek Hizmet Veren, gerek Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz. Aksi durum için TMK ve TTK’dan doğan tazminat hükümleri saklıdır.
G.7.         Bibakusta aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya düzenleme hakkına sahiptir. Bibakusta, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
G.8.         İşbu Sözleşme ve eklerinden damga vergisi doğması halinde damga vergisi ve sair masraflar Bibakusta ve Hizmet veren tarafından eşit olarak karşılanacak olup, Bibakusta tarafından ödenmesinin gerekmesi halinde bakiye kısım Hizmet Veren’den tahsil edilecektir.
 G.9. Hizmet verenin bitirmiş olduğu iş ile ilgili gerekli görselleri sisteme yükleme yükümlülüğü olduğu gibi bu görseller en az 1080p HD görüntü seviyesinde olup, ilgili işin niteliğine göre gerekli her detayı içerecek şekilde olacaktır. İlgili görseller işin yapıldığı alanın tamamına ilişkin olup herhangi bir kısmına ilişkin görsel bulunmaması halinde anılan bildirimin eksik yapıldığı kabul edilerek hizmet verenin yükümlülüğünü yerine getirmediği kabul edilerek kullanıcının bir sorun bildirmesi halinde hizmet verenin kusurlu olduğu kabul edilecektir.
G.10. Hizmet veren Bibakusta bünyesinde oluşturmuş olduğu kullanıcı profilinde, hizmet vermiş olduğu alana ilişkin olarak ekleyeceği referans olabilecek iş veya projeler, fotoğraflar ve görsellere ilişkin olarak, reklam yasağına ve haksız rekabet hükümlerine aykırı olacak şekilde kendi şahsi işletmesinin reklam ve tanıtımını yapacak şekilde görsel, yazılı herhangi bir içerik kullanamayacağını kabul ve beyan eder.
 
H - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI                                                                                                    :
H.1.         bibakusta.com web sitesi ve sair uzantıları ile Android/IOS uygulamaları ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Bibakusta, kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar.
H.2.         Hizmet Veren olarak kişisel verileriniz, Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sitemiz meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.
H.3.         Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Vergi No, Cinsiyet, Yabancı Kimlik no), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Adres şeklindeki kişisel verileriniz;  sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, hizmet süreçlerinin takibinin yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Iban, Banka, Hesap no şeklindeki kişisel verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, hizmet alımı sonrası süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme hükümlerine uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi, hizmet alım süreci sonunda ücretin aktarılması şeklinde iş ve işlemlerin yürütülebilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar ve Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları şeklindeki kişisel verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, süreçlere yönelik yardım ve destek taleplerinin yönetilmesi,  site nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
İşbu sözleşmenin imzası ile hizmet veren mezkur verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve aktarılmasına açık muvafakati olduğunu kabul etmektedir.
H.4.         Veri Sorumlusu olarak kişisel verileriniz KVKK'ya uygun olarak saklanmaktadır. Konuşma paneli üzerinden yapılan sesli yazılı görsel iletişimi içeren kayıtlar ile hizmetin yerine getirildiğine dair hizmet veren tarafından sisteme eklenen görsel kayıtlar 3 ay süre ile sistemde saklanmakta, süre sonunda talep halinde silinerek imha edilmektedir. Diğer kişisel verileriniz ise KVKK Md. 7/f.2e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda ve ancak her halükarda 10 yıl sonunda tarafımızca silinecek, fiziki olanlar yakılacak, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
H.5.         Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir. KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
H.6.         Başvurunuzu Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak; destek@bibakusta.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
H.7.         Hizmet Verenler, İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu sözleşme dönemi içinde, kendilerine dolaylı veya dolaysız olarak verilmiş olan ya da kendilerinin işbu sözleşme nedeniyle erişmiş oldukları veya kendilerine açıklanan tüm bilgileri ve kişisel verileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun vermemeyi veya alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel verilere ilişkin Hizmet verenden kaynaklanan ihlallerden dolayı Hizmet Veren bizzat sorumlu olduğunu beyan ve kabul etmektedir.
H.8.         KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü hukuki, fiziki, teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Taraflar, yalnızca kendilerine erişim yetkisi tahsis edilmiş olan çalışan, temsilci ve/veya alt yüklenicilerinin kişisel verilere erişiminin bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.
H.9.         Başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı ve hizmet veren tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden hizmet veren sorumludur. Kullanıcı ve hizmet veren tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Bibakusta sorumlu değildir.
H.10.       Kullanıcı ve Hizmet Veren, Bibakusta üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin Google, Yandex gibi çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişiler tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul etmektedir.
I - MÜCBİR SEBEPLER                                                                                                                  :
I.1.          Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bibakusta işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bibakusta açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bibakusta’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bibakusta gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bibakusta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Bibakusta’ya ve sistemine yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
J - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ                                                                                                   :
J.1.          İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
K – TARAFLAR ARASI TEBELLÜĞ                                                                                                                                           :
Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimlerde; işbu sözleşmedeki özel durumlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile Bibakusta’ya destek@bibakusta.com mail adresi üzerinden, hizmet verenin ise siteye kayıt olurken kendi belirtmiş olduğu mail adresinden tarafların birbirlerine yapacakları yazılı bildirimleri geçerli ve ulaştığı gün tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.
L - YÜRÜRLÜK ve KABUL                                                                                                                                           :
K.1.         İşbu Kullanım Koşulları Bibakusta tarafından web sitesi üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Hizmet verenler, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini Bibakusta’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bibakusta dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
EK:         HİZMETLERE İLİŞKİN ARACILIK KOMİSYON BEDELLERİ TABLOSU
Bibakusta site üzerinden yaptığı tahsilatlar için Paratika ile Pos Üye İş Yeri sözleşmesi kapsamında hizmet vermektedir. Bahsi geçen aracı kurum sözleşmesine dayanarak Paratika tarafından yapılan komisyon oranı güncellemeleri sebebiyle hizmet verenden tahsil edilecek komisyon oranları da değişebilmekte olup, mezkur oranlarda değişiklik olması halinde yeni oranlar hizmet verenlere Bibakusta sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

MİKTAR KOMİSYON ORANI
0-10.000-TL %20
10.001-20.000-TL %17
20.001-100.000-TL %15
100.001- …..-TL %15
 
 
 
 

Ara
Hizmetler
Ustalar
Hesap