Kayıt Ol
Sayfalar

BİBAKUSTA KULLANICI KULLANIM ŞARTLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

BİBAKUSTA KULLANICI KULLANIM ŞARTLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

BİBAKUSTA-KULLANICI KULLANIM KOŞULLARI VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ
İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Bibakusta tarafından aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve sitenin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.
Bibakusta’ya üye olduğunuz veya herhangi bir hizmet satın aldığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve Bibakusta’yı sözleşmede yazılı bulunan amaçlarla kullanıyor olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bibakusta’da kullanıcı profili oluşturmanız; işbu sözleşmeyi onayladığınız, siteden yararlanmaya başladığınız veya hizmetlerden bir/birkaçını satın aldığınız andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğiniz ve aşağıda yer alan tüm koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelmektedir:
A-TANIMLAR                                                                                                                                 :
A.1.        “Site”  bibakusta.com internet sitesini ve ıos / android tabanlı mobil uygulamaları,
A.2.        “Kullanıcı” Web Sitesini kullanan, sitede hizmet almak üzere profil oluşturan gerçek ve tüzel kişileri,
A.3.        “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere site üzerinden usta profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan, talep edilen hizmeti vereceğini taahhüt eden vergi levhasını sisteme bildirmiş olan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
A.4.        “Hizmet Talebi” Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Verenden teklif almak amacıyla Bibakusta sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebini,
A.5.        “Teklif” Hizmet Verenin, kullanıcının gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,
A.6.        “Usta Profili” Hizmet Verenin kullanıcıya sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklifte kullanıcı tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla, site üzerinde oluşturduğu profili,
A.7.    “Hizmet Bedeli” Kullanıcının hizmet talebi doğrultusunda Hizmet verenlerin site üzerinden verdiği teklifler arasından anlaştığı ve ödemekle yükümlü olduğu teklifin bedelini,
A.8.   “KONUŞMA PANELİ” Kullanıcının Hizmet Verenin teklifini onaylaması sonrasında taraflar arasında Bibakusta tarafından başlatılan ve hizmete ilişkin olarak hizmet türü, hizmet yeri, hizmet süresi, varsa talep edilen malzeme, ücret gibi hizmete ilişkin her türlü detayın görüşüldüğü ve kullanıcıya hizmet güvencesi sağlayan yazılı ve sesli görüşme ekranını,
A.9.    “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için site tarafından belirlenen oranlarda hizmet verenden alınan aracılık ücretini,
A.10.   “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.
B - GENEL HÜKÜMLER                                                                                                            :
B.1.        Bibakusta’nın Kullanıcı ile Hizmet Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bibakusta aracılığı ile Hizmet Verenden alınacak hizmetlerde, hizmete ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verene aittir. Bibakusta’nın, kullanıcı ile hizmet veren arasındaki ilişkiden, hizmet verenin hizmet sırasında sonrasında kullanıcıya veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın, Bibakusta hizmet kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla kullanıcılara web sitesi üzerinden anlaşılan işlere ilişkin olarak hizmet güvencesi sunmaktadır. Bibakusta üzerinden anlaşılan işler, işbu sözleşme şartlarının sağlanmasıyla Bibakusta hizmet güvencesi kapsamındadır.
B.2.        Bibakusta’yı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Bibakusta üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı ve hizmet verenlerin, Bibakusta dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
B.3.        Kullanıcılar ve Hizmet verenler Bibakusta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Bibakusta’nın paylaştığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin hizmet verenler ile Bibakusta’nın partneri veya  sair hizmet sağlayıcılarla paylaştığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve paylaşılması konusunda Bibakusta’ya muvafakat verdiğini, bu bilgilerin paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
B.4.        Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta dahilinde bulunan resimleri, sözleşmeler de dahil olmak üzere metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kişisel veya ticari amaçlarla çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bibakusta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
B.4.        Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Bibakusta ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
B.5.        Bibakusta web sitesi ve mobil uygulamalar dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Bibakusta, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar ve Hizmet verenler, Bibakusta ile paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Bibakusta, Kullanıcılar ve Hizmet verenler’in doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir.
B.6.        Bibakusta üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Bibakusta tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Bibakusta’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
B.7.        Bibakusta site üzerinden Kullanıcılar ve Hizmet verenler tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde işlemektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden erişilebilir.
C - SİTENİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                                            :
C.1.        Bibakusta, talep edilen hizmeti vereceğini taahhüt eden vergi levhasını haiz hizmet verenlerle hak ve yükümlülükleri ve taahhütleri içeren sözleşme kapsamında kayıt oluşturulmasına izin vermekte, bu çalışma ile kullanıcıların bibakusta üzerinden almayı talep ettikleri hizmetlerin istenilen şekilde ve istenen sürelerde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
C.2.        Bibakusta’nın amacı; kullanıcıların sözleşmeyle belirtilen şartlarda belli bir hizmet güvencesi teminatı içerisinde hizmet alması, hizmet verenlerin ise iş portföyü yaratması, ücret güvencesi içinde hizmeti vermesi amacıyla tarafların bir araya getirilmesine aracılık edilmesidir.
C.3         Bibakusta aracılık amaçlı bir platformdur, sitede yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre “aracı hizmet sağlayıcı”dır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
C.4.        Sitenin işleyişi, kullanıcıların almak istedikleri hizmete ilişkin detaylı taleplerini gösterir ilanı oluşturmaları, ilanın bu hizmeti yerine getirebileceğini taahhüt eden hizmet verenlerin ekranına düşmesi, bu ekranlar üzerinden hizmet verenlerin talep edilen işi yapabileceklerini beyan ettikleri ücreti “teklif” olarak kullanıcıya göndermesi ve kullanıcının uygun gördüğü teklifi kabul etmesi akabinde görüşmeyi sağlamak amaçlı açılan konuşma paneli üzerinden hizmete ilişkin tüm detayların görüşülmesi ve neticeten yapılan anlaşma ile kullanıcının ödeme ekranına yönlendirilmesi ve ücretin kullanıcıdan tahsili şeklindedir.
D - HİZMET GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                                     :
D.1.        Kullanıcının Hizmet Veren’in verdiği teklifi onaylayıp, hizmet detaylarını görüşerek hizmeti onaylamasının ve ödemenin yapılması ile birlikte taraflar Bibakusta tarafından sağlanan hizmet güvencesi kapsamında olacaktır.
D.2.        KONUŞMA PANELİ: Tarafların hizmete ilişkin her türlü detayı “konuşma paneli” üzerinden yazılı veya sesli arama ile görüşmesi, detaylar üzerine bu suretle anlaşması; hizmet, hizmet süresi, hizmet tarihi ve malzeme seçimi gibi hususları konuşma paneli üzerinden belirlemesi gerekmektedir. Bahsi geçen konuşma paneli üzerinden yapılan yazılı-sözlü görüşme kayıtları Bibakusta tarafından tarafların taleplerinin ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde kullanılmakta, talepler bu kayıtlar incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Tarafların konuşma panelinin haricinde ve Bibakusta’nın kayıtlarına girmeyecek şekilde sözlü veya yazılı anlaşmaya varması, hizmet detaylarında revizyonda bulunması halinde Bibakusta’nin aracılık hizmet güvencesi verebilmesi mümkün değildir.
D.3         “Konuşma paneli”nin kullanıcı ve hizmet verenler tarafından öngörülen amaçlar dışında bir amaçla ve sözleşmede bulunan taahhütlerine aykırı şekilde iletişim bilgilerinin paylaşılması veya link gönderilmesi halinde Bibakusta işbu sözleşmeyle düzenlenen hizmet güvencesini sunamayacağını beyan etmektedir.
D.4.        Hizmet onayı: Bibakusta tarafından kullanıcıdan tahsil edilen ücret; hizmetin tamamlandığına ilişkin görsellerin hizmet veren tarafından Bibakusta’ya yüklenerek bildirimde bulunulması, bu bildirimin kullanıcıya iletilmesi, kullanıcının ise hizmetin verildiğini onaylaması süreçleri sonunda hizmet verene aktarılmaktadır. Beklenen onayın kullanıcı tarafından 72 saat içerisinde verilmemesi halinde ve her halükârda bu sürenin de dolmasıyla hizmetin gereği gibi yerine getirildiği kabul edilmekte ve Bibakusta tarafından kabzolunan ücret sözleşmeyle belirlenen süreler sonunda hizmet verene ödenmektedir.
D.5.        Bibakusta hizmet güvencesi kapsamında kullanıcının aşağıda belirtilen belirli şart ve koşullarla sözleşmeden sebepsiz cayma, haklı sebeple değişim talebi, hizmete ilişkin tamamlama ve hizmetin iptalini talep etme hakları bulunmaktadır:
D.5.a.     Sözleşmeden sebepsiz cayma: Anlaşmaya varılmış işler için kural olarak kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak kullanıcı, Hizmet Verenle hizmete ilişkin olarak ödemeyi tamamlamasının hemen akabinde ve ödemeden itibaren 1 saat içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayabilir, sitede yeniden hizmet talebi oluşturabilir. 1 saatlik cayma süresi içerisinde cayma hakkı kullanıldığı takdirde kullanıcıya yaptığı tüm ödeme Bibakusta tarafından iade edilecektir. Geri ödeme süresi 5 iş günü olup, ödemenin kullanıcının hesabına yansıması kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı bankaya bağlı olarak değişiklik arz edilebilecektir. 1 saatlik cayma süresinin dolması veya 1 saatlik süre içerisinde ürün tedariki yapılması veya talep edilen hizmetin yerine getirilmesi söz konusu ise kullanıcının sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.
D.5.b.     Haklı sebeple değişim talebi: Ödemeden itibaren 1 saatlik sürenin geçmesiyle sebepsiz cayma hakkı mevcut olmamakla birlikte, konuşma paneli üzerinden hizmetin ifası anına kadar yapılacak olan görüşmelerle hizmet verenin kullanıcıya karşı hizmetin ifası öncesi, hizmetin ifası sırasında ve sonrasında gereken nezaketi göstermek ve seviyeli bir üslubu benimsemek, toplumsal ahlak ve kanunlara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davranışta bulunulması halinde kullanıcı Bibakusta’dan haklı sebeple değişim talebinde bulunabilir, kendisine başka bir hizmet verenin yönlendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni hizmet veren, Bibakusta sisteminde kayıtlı hizmet verenler arasından Bibakusta tarafından seçilecektir. Madde D.10.hükümleri saklı kalmak üzere kullanıcının talep etmiş olduğu hizmet hiçbir koşulda gerçekleşmez veya tamamlanmaz ise kullanıcı tarafından ödenmiş olan ücret kendisine kesintisiz olarak iade edilecektir.
D.5.c.     Hizmetin tamamlanmasını isteme: Hizmetin ifası esnasında hizmet verenin ihmaliyle veya kasten giderilebilecek küçük zararların meydana gelmesi, hizmetin yerine getirileceği vaat edilen sürenin beklenmeyen ölçüde aşılması veya hizmetin yarım bırakılması, hizmetin gerektirdiği ürün/malzemelerin anlaşılan marka, özellik, cins, renk vs. özelliklere aykırı olarak ve kullanıcı onayı almaksızın yerine getirilmesi halinde 72 saat içerisinde mezkur şikayetini destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya ilettiği takdirde; şikayet, Bibakusta tarafından kullanıcı-hizmet veren arasındaki konuşma panelindeki yazışmalar okunmak ve incelenmek suretiyle en geç 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılmakta, objektif inceleme ile kullanıcının talebinin haklılığının anlaşılması halinde hizmet veren, bahsi geçen hizmeti tamamlamak üzere yeniden kullanıcıya yönlendirilmektedir. Hizmet verenin hizmeti tamamlamayacağını/tamamlayamayacağını kesin olarak belirtmesi halinde kullanıcıya hizmeti tamamlamak üzere Bibakusta tarafından belirlenecek yeni bir hizmet veren yönlendirilecektir. Bu aşamadan sonra ikinci hizmet verenin sözleşme madde D.4.’te gösterilen usul ile Bibakusta’ya hizmetin tamamlandığına ilişkin görseli içeren bildirimin iletilmesi ve hizmetin kullanıcı tarafından onaylanması veya belirtilen 72 saatlik sürelerin dolmasıyla Bibakusta tarafından ücret ödemesi ikinci hizmet veren’e yapılacaktadır.
D.5.d.     Hizmetin iptali: hizmetin ifası esnasında hizmet verenin ağır ihmaliyle veya kasten telafisi imkansız büyük zararların meydana gelmesi, hizmetin yerine getirileceği vaad edilen sürenin beklenmeyen ve hizmetin yerine getirilmesini anlamsızlaştıracak ölçüde aşılması veya hizmetin tamamen yarım bırakılması, hizmetin hiç yerine getirilmemesi, hizmet verenin hizmet esnasında alkol de dahil olmak üzere herhangi bir uyuşturucu uyarıcı madde etkisinde olması, hizmetin ifası esnasında hizmet verenin kanunun açıkça suç saydığı bir eylemde bulunması, hizmet veren’in hizmetin ifasını imkansızlaştıracak ölçüde tedariksiz ve ekipmansız olması, kullanıcının “hizmetin tamamlanması” talebinin 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde kullanıcı şikayetini  72 saat içerisinde destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya ilettiği takdirde, Bibakusta tarafından konuşma panelindeki yazışmalar okunmak ve incelenmek suretiyle en geç 3 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmakta, kullanıcının talebinin hukuka ve objektif incelemeyle haklılığının anlaşılması halinde kullanıcının yapmış olduğu ödeme herhangi bir ücret kesintisi uygulanmaksızın ödeme yapılan hesaba aynen iade edilmektedir. Geri ödeme süresi 5 iş günü olup, ödemenin kullanıcının hesabına yansıması kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı bankaya bağlı olarak değişiklik arz edilebilecektir.
D.6.        Son bildirim: Hizmet veren, anlaşılan vakitte adrese geleceğine dair kullanıcıya konuşma paneli üzerinden en geç 1 saat evvel “son bildirim”de bulunmakta, kullanıcı tarafından bu bildirime onay verilmesi beklenmektedir. Kullanıcının müsait olmama sebebiyle onay vermeyerek yeni bir randevu talep etmesi halinde taraflarca hizmet için yeni bir randevu günü kararlaştırılacaktır.
D.7.        Son bildirimin yanıtsız bırakılması: Kullanıcının, hizmet veren tarafından yapılan “son bildirim”i yanıtsız bırakması, hiçbir bildirimde ve onayda bulunmaması ve yeni bir randevu da talep etmemesi halinde hizmet veren durumu destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya bildirmelidir. Bibakusta kullanıcıya ulaşmaya çalışacaktır.
Kullanıcının yapılan aramalara yanıt vermesi ancak müsait olmadığını beyan ederek yeni bir randevu talep etmesi mümkündür. Kullanıcı, hizmet tarih ve saatini üç defaya mahsus olmak üzere değiştirme hakkını haizdir. Ancak dördüncü kez hizmet tarih ve saatini değiştirme hakkı bulunmayıp, “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet verene ücreti ödenecektir.
Kullanıcının yapılan aramaları 1 ay boyunca yanıtsız bırakması ve bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması, yeni randevu talep etmemesi halinde kullanıcının talep ettiği hizmet, “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet verene ücreti ödenecektir.
D.8.        Son bildirim onayına rağmen kullanıcıya ulaşılamaması Kullanıcının “son bildirim”e onay vermesi sonrası hizmet verenin anlaşılan vakitte adreste bulunacaktır. Hizmet verenin adreste kullanıcıya ulaşamaması veya sair bir durumla karşılaşılması halinde adresten ayrılmaksızın destek@bibakusta.com veya 0850 309 86 58 no’lu Bibakusta Çağrı Merkezi üzerinden Bibakusta’ya bilgi vermesi gerekmektedir.  Bu durumda Bibakusta tarafından da kullanıcıya ulaşılmaya çalışılacak olup, son bildirime onay vermesine rağmen 24 saat boyunca kendisine ulaşılamayan kullanıcının hizmet talebi “hizmet yerine getirilmiş kabul edilmekle” hizmet veren’e ücreti ödenecektir.
D.9.        Hizmet detaylarında değişiklik hakkı: Kullanıcı, bedelini ödemiş olduğu hizmeti konuşma panelinde görüşülen ve anlaşılan şekil, şart ve sürede Bibakusta tarafından sağlanan hizmet güvencesi kapsamında alacaktır. Anlaşmaya varılan hizmetin detaylarında revizede bulunabilmek ancak ve ancak karşılıklı anlaşma ile mümkün olup, değişikliklere ilişkin tüm görüşmelerinden konuşma paneli üzerinden yapılması gerekmektedir. Hizmetin malzeme tedariği de gerektirmesi halinde malzeme/malzemelerin marka, model, cins, renk gibi özelliklerinde revize ancak tedarik anına kadar mümkün olup, tedarik sonrası işte veya malzemede değişiklik talep etmek mümkün değildir. Tedarik edilmiş olan malzeme ile hizmet verilmesi halinde hizmet gereği gibi yerine getirilmiş kabul edilecektir. Kullanıcı tarafından herhangi bir fiyat teklifine onay verilip ücreti ödenmemiş olsa dahi aynı iş ve işleme ilişkin başka bir hizmet veren ile görüşülmek istenmesi halinde yeni bir iş talebi oluşturulması zorunludur.
D.10.      Anlaşılmış hizmetlerde; kullanıcının en başta talep ettiği hizmetin detaylarını değiştirmesi veya tedarik edilmesini istediği malzemeyi değiştirmek istemesi halinde Hizmet Verenin hizmet bedelinde gereken ölçüde değişiklik yapması ve yeni teklif vermesi mümkündür. Ancak kullanıcının en başta talep ettiği hizmet detaylarında bir değişiklik yok iken hizmet verenin yeni bir teklif vermesi veya ilk verdiği fiyattan pişman olarak teklifinden cayması ve sözleşmeden dönmesi mümkün değildir.
D.11.      İşbu sözleşmenin D.5.b ve D.5.c maddelerinde yer alan hizmet güvenceleri kapsamında kullanıcıya ikinci hizmet verenin Bibakusta tarafından yönlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda yapılacak yönlendirme; tarafların anlaşılmış olduğu teklif tutarının aynı alanda faaliyet gösteren hizmet verenlere iletilmesi, bu tutara karşılık işi yapacağını taahhüt ederek hizmeti ilk kabul eden hizmet verenin yönlendirilmesi şeklinde yapılacaktır. İkinci hizmet verenin bu usulle seçilmiş olması hizmete veya hizmet verene ilişkin Bibakusta tarafından herhangi bir teminat verildiği anlamına gelmemekte olup taraflar arasında sözleşme hükümleri geçerlidir. Aynı tutar karşılığı hizmeti ifa edecek hizmet veren bulunamaması halinde Bibakusta tarafından kullanıcının yaptığı ödeme kesintisiz olarak iade edilecektir.
D.12. Kullanıcılar tarafından oluşturulan iş talepleri 15 gün boyunca sistem içerisinde hizmet verenlere açık olacak şekilde  yayında olacak, akabinde 15 gün içerisinde anlaşmaya varılamayan iş talepleri yeni tekliflere kapatılacak ve kullanıcının yeni bir iş talebinin olması halinde, kullanıcı yeninden başvuruda bulunacağını kabul ve beyan eder.
E - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                                     :
E.1.        Kullanıcının profil oluştururken Bibakusta’ya beyan ettiği isim, adres, kimlik numarası, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kendisinin veya hizmet verenin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, genel ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı ve TCK ile diğer ceza kanunları kapsamında, suç teşkil edebilecek kullanıcı adı ve görseller kullanamazlar. Bu hükme aykırı olarak yapılan işlemlerden, kullanıcı bizzat sorumlu olup, gerekli görülmesi halinde Bibakusta tarafından ilgili yasal yollara başvuırulacaktır.
E.2.        Kullanıcıların Hizmet Verenle her türlü görüşmesini “konuşma paneli” üzerinden yazılı veya sesli arama ile gerçekleştirmesi, detaylar üzerine bu suretle anlaşması; hizmet, hizmet süresi, hizmet tarihi ve malzeme seçimi gibi hususlarda kullanıcının hizmet güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Kullanıcının talepleri konuşma panelinde yazılı ve sesli kayıtlar değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Bibakusta hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla konuşma panelinde yer alan yazılı ve sesli görüşmeler saklamaktadır. Bu kapsamda yazılı ve sesli kişisel verileri işlenecek olan kullanıcı verilerinin işlenmesine ve saklanmasına açık muvafakati olduğunu beyan etmektedir. İşlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilecektir.
E.3.        Anlaşmaya varılmış hizmetlerde, hizmet veren tarafından hizmetin tamamlandığına ilişkin görsel alınarak bildirimde bulunulmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyle taahhüt edilen hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla ve “hizmetin tamamlandığını” ifade edecek özellikteki görselin/fotoğrafın çekilmesine, Bibakusta sistemine yüklenmesine ve saklanmasına muvafakati bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir. İşlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilecektir.
E.4.        Bibakusta hizmetin tamamlandığına ilişkin görselin hizmet veren tarafından sisteme yüklenmesi ile birlikte kullanıcıya onay bildirimi gönderecektir. Kullanıcı tarafından hizmetin tamamlandığına dair bildirime onay verilmesi ile hizmet verene ücreti ödenecek olup taraflar için konuşma paneli ekranı pasif duruma gelecek ve iletişim sonlandırılacaktır.  
E.5.        Kullanıcı, anlaşmaya varılmış hizmetlerde işbu sözleşmenin D.5.maddesi kapsamında belirtilen şart ve koşullarla haklı sebeple değişim talebi, hizmete ilişkin tamamlama ve hizmetin iptalini talep etme hakları bulunmaktadır. Bahsi geçen taleplerini 72 saatlik süreler içerisinde Bibakusta’ya ileten kullanıcının talepleri konuşma paneli üzerinden incelenerek en geç 3 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Talep sonucunun ücret iadesi gerektirmesi halinde iade süresi 5 iş günü olup, ödemenin kullanıcının hesabına yansıması ödeme için kullanılan bankaya bağlı olarak değişiklik arz edilebilecektir.
E.6.        Kullanıcıların, hizmet verenden Bibakusta üzerinden talep edilmiş ve anlaşılmış hizmetin özellikleri dışında bir hizmet alması, hizmetin kapsamını değiştirmesi ve/veya elden ödeme alması gibi işbu sözleşmede kapsamında düzenlenmeyen ve iş ahlakıyla bağdaşmayan eylemlerde bulunması halinde işbu sözleşme ile sağlanan hizmet güvencesinden faydalanması mümkün değildir. Bu hususların tespiti halinde Bibakusta’nın ilgili hesapları askıya almaya veya sonlandırma hakkı saklıdır.
E.7.        Hizmet Veren'in anlaşılan tarih ve saat için ifa yerine gitmemesi sebebiyle kullanıcının mağdur olduğu durumlarda işbu sözleşmenin madde E.5.hükümleri uygulanacak olup, mağduriyetten kaynaklı olarak aracı konumundaki Bibakusta’nın tazminat yükümlülüğü bulunmayıp, kullanıcının bu sebeple uğramış olduğu bir zarar var ise hizmet verene yönelik tazminat hakkı saklıdır.
E.8.        Kullanıcı, Bibakusta üzerinde hizmet talebi oluştururken, konuşma panelinin kullanımı veya hizmetin ifası esnasında veya sonrasında aradan çıkarmak, daha düşük bir fiyat için anlaşmak, elden ödeme yapmak veya sair şekilde aracılık ücreti ödememek amacıyla davranışlarda bulunmayacağını taahhüt etmektedir.
E.9.        Kullanıcı, site üzerinden oluşturduğu hizmet talebi sonrasında veya hizmetin ifası esnasında Bibakusta’yı aradan çıkarmak, daha düşük bir fiyata için anlaşmak, elden ödeme yapmak veya sair şekilde aracılık ücreti ödememek amacıyla Hizmet Veren’le iletişim kurması ancak devamında aynı kullanıcının Bibakusta hizmet güvencesi kapsamında bedel iadesi talep etmesi halinde kullanıcı’nın madde E.8.’de yer alan taahhüdünü ihlal etmiş olması nedeniyle madde D.4.c’de belirtilen geri ödeme yapılırken komisyon ücreti kesintisi yapılmak suretiyle ücret iadesi yapılacak ve kullanıcının hesabı Bibakusta tarafından takdiren askıya alınabilecek veya sonlandırılabilecektir.
E.10.      Bibakusta tarafından sunulan hizmet güvencesi kapsamı haricinde; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayıldıklarından; Bibakusta üzerinden hizmet alan kullanıcıların hizmete ilişkin olarak yargıya müracaat etmek istemeleri halinde aldıkları hizmetin tutarına göre Hizmet Veren’i muhatap göstermek suretiyle ilgili ilçe hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine müracaat etmeleri mümkündür.
Kullanıcılar almış oldukları hizmetlere ilişkin, hizmetin ifasından sonra memnun kalmadıkları veya eksik ya da hatalı ifa edilmiş iş ve işlemlere dair yorum ve görüşlerini hukuki sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla  siteye bildirme hakkına sahiptirler. Ancak hizmet verenlere ilişkin bildirecekleri yorum ve görüşler hiç bir şekilde TCK kapsamında hakaret ve küfür sayılabilecek söylemler içermemelidir. Aksi halde kullanıcılar hakkında gerek  site gerekse hizmet verenler her türlü yasal yola başvuracaktır
 
F - ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER                                                                           :
F.1.         Ücretlendirme Hizmet Veren ile Kullanıcı arasında Bibakusta sitesi üzerindeki “teklif” sistemi aracılığı ile oluşturulmakta olup, kullanıcının hizmete ilişkin olarak yapmış olduğu ödeme; hizmetin anlaşılan tarihte ve anlaşılan şartlarda hizmet veren tarafından yerine getirildiği ve hizmetin tamamlandığı kullanıcı tarafından teyit edilene ve onaylanana değin Bibakusta tarafından hizmet verene ödenmemekte, bu suretle hizmet güvenliği amaçlanmaktadır. Bibakusta hizmet güvenliğinin sağlanması ve aracılık hizmetinden ötürü komisyon bedelini hizmet verenden tahsil etmektedir.
F.2.         Kullanıcı, Hizmet Veren’in verdiği teklifi onaylayıp, hizmet detaylarını görüşerek hizmeti onaylamasının ardından anlaşılan ücret Bibakusta tarafından tahsil edilmektedir.  Ödeme esnasında paylaşılan banka bilgileri ödeme için anlaşılan aracı kurum ekranına yönlendirilmekte, ödeme esnasında paylaşılan bilgiler aracı kurumla paylaşılmakta ve aracı kurum tarafından saklanılmaktadır. Kullanıcı Bibakusta tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden kendisine en uygun olanını seçecek ve işlemlerine bu şekilde devam edecektir. Bibakusta ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir.
F.3.         Kullanıcı aldığı hizmete ilişkin faturayı, hizmet verenin Bibakusta sisteminde bulunan fatura paneline eklemesi ile doğrudan sistem üzerinden elde edebilecektir. Faturanın sisteme eklenmemiş olması halinde Bibakusta kullanıcının talebini hizmet verene iletmekle mükelleftir. Bibakusta tarafından yapılan bildirime rağmen hizmet verenin fatura kesmemesi halinde vergisel ve cezai her türlü sorumluluk hizmet verene aittir. Kullanıcının faturadan kaynaklı talep ve haklarını hizmet verene karşı ileri sürmesi gerekmekte olup Bibakusta’nın hizmet verenin elde ettiği gelirin faturalandırılması yönünde bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
G - SON HÜKÜMLER                                                                                                                                                  :
G.1.        Bibakusta’nın sahibi Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Üveys TOPCU, SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, markayı, siteyi kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
G.2         Bibakusta, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.
G.3.        Kullanıcılar, Bibakusta dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Bibakusta’nın Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmak veya bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Gerçeğe ve hukuka aykırı bilgilerin paylaşımından kaynaklanan maddi-manevi zararlardan kullanıcı sorumlu olup, bu hukuka aykırılığın aynı zamanda Türk Ceza Kanunu anlamında da suç ihtiva etmesi halinde Bibakusta gereken müracaatlarda bulunmakta ve/veya bu bilgilerin adli veya idari mercilerce talep edilmesi halinde mevzuat gereği yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
G.4.        Kullanıcılar ve Hizmet Verenler birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Tarafların birbiriyle ya da Bibakusta çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, yasadışı ve terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi, hesabının askıya alınması veya sonlandırılması ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
G.5.        Gerek Hizmet Veren, gerek Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Bibakusta elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
G.6.        Gerek Hizmet Veren, gerek Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz. Aksi durum için TMK ve TTK’dan doğan tazminat hükümleri saklıdır.
G.7.        Bibakusta aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya düzenleme hakkına sahiptir. Bibakusta, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
H - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI                                                                                                              :
H.1.        bibakusta.com web sitesi ve sair uzantıları ile Android/IOS uygulamaları ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Bibakusta, kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar.
H.2.        Bibakusta işbu sözleşmede yer alan taahhütlerin yerine getirilebilmesi ve hizmet güvenliğinin sağlanması amacıyla tarafların ad soyad, kimlik numarası, adres gibi bilgileri ile konuşma paneli üzerinden yapılan yazılı ve sesli görüşme kayıtları ve “hizmetin tamamlandığını” ifade edecek özellikteki fotoğraflar Bibakusta tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Web sitesinde hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilecektir.
H.3.        Başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı ve hizmet veren tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı ve hizmet veren tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Bibakusta sorumlu değildir.
H.4.        Kullanıcı ve Hizmet Veren, Bibakusta üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin Google, Yandex gibi çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişiler tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul etmektedir.
H.5. Siteye üye olan kullanıcı kendisine ait olduğunu beyan ettiği, telefon numarasına ve elektronik posta adresine siteden alacağı hizmetlerin tamamına ilişkin, bilgilendirme ve onay içerikli mesaj, sms, e posta gönderimini kabul ve beyan eder. Buna ilişkin olarak cep telefonu numarasının ve elektronik posta adresinin anılan işlemlerle ilgili kullanılmasına açıkça rıza göstermiş sayılır.
I - MÜCBİR SEBEPLER                                                                                                                                             :
I.1.          Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bibakusta işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bibakusta açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bibakusta’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bibakusta gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bibakusta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Bibakusta’ya ve sistemine yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
J - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ                                                                                                           :
J.1.         İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
K – TARAFLAR ARASI TEBELLÜĞ                                                                                                                                    :
Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimlerde; işbu sözleşmedeki özel durumlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile Bibakusta’ya destek@bibakusta.com mail adresi üzerinden, kullanıcının ise üye olurken belirttiği mail adresinden tarafların birbirlerine yapacakları yazılı bildirimleri geçerli ve ulaştığı gün tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.
L - YÜRÜRLÜK ve KABUL                                                                                                                                       :
K.1.        İşbu Kullanım Koşulları Bibakusta tarafından web sitesi üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini Bibakusta’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bibakusta dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Güncellenme tarihi: 16.02.2024
 
 
 

Ara
Hizmetler
Ustalar
Hesap